جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > هفته سلامت قلب در بیمارستان قلب وعروق فرشچیان


  چاپ        ارسال به دوست

هفته سلامت قلب در بیمارستان قلب وعروق فرشچیان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب وعروق فرشچیان،در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ برنامه های ذیل در این مرکز برگزار گردید.

 -ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮ زاده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم واﺣﺪ ﻃﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ 

-ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻠﯽ سالمندان در لابی بیمارستان ودرمانگاه 
  وانجام  ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن وتوده بدنی به همراه آموزش وارائه پمفلتهای آموزشی توسط واحد طب پیشگیری وخود مراقبتی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ارﺟﺎع ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻃﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز  
  
  -ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت   ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺎتدریسﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم کلینیک ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن   در آﻣﻔﯽ ﺗﺎﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  

 

 


١٨:٥٢ - 1397/07/12    /    شماره : ٨٨٤٥٥    /    تعداد نمایش : ١٩٤خروج
آدرس


آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان

تلفن: 49- 38381740 - 081               نمابر: 38381686                ایمیل:hcvc@umsha.ac.ir

شعار سال ۱۳۹۷: « حمایت از کالای ایرانی »

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان می باشد.