جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
صفحه اصلی > مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت > استانداردهای ارتقاء سلامت بیمارستان 
استانداردهای ارتقاء سلامت بیمارستان

بنام خدا

استانداردهای ارتقاء سلامت در بیمارستان ها

تالیف: سازمان بهداشت جهانی (2006)

 

مقدمه: draft اولیه استانداردهای مورد نیاز بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت ابتدا با استفاده از نظر متخصصین(expert panels) از 25 کشور اروپایی تهیه شد وامروزه بیش از 700 بیمارستان از این کشورها و در سراسر جهان به شبکه بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت سازمان بهداشت جهانی پیوسته اند.

بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت خود را متعهد به تلفیق فعالیت های ارتقاء دهنده سلامت در فعالیت های روزانه می دانند مثلا تلاش میکنند تا یک محیط عاری از دود سیگار در بیمارستان داشته باشند. تا کنون شاخصه هایی برای سنجش سیستماتیک استانداردها و همینطور پایش و ارزشیابی انها وجود نداشت. با توجه به ضرورت وجود استانداردهای ارتقاء سلامت در بیمارستان به منظور تضمین کیفیت خدمات ارائه شده، یک کارگروه سازمان جهانی بهداشت در نهمین کنفرانس بین المللی بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت( HPH ) در کپنهاگ در سال 2001 به همین خاطر تشکیل شد. از ان تاریخ به بعد چندین کارگروه  و شبکه های کشوری مختلف روی توسعه استانداردها کار کرده اند. به عنوان نتیجه کار 5 استاندارد پایه از طرف انجمن بین المللی کیفیت خدمات سلامت برای تمام بیمارستان ها در سطح بین المللی تعریف شده اند. این استانداردها در 36 بیمارستان از 9 کشور اروپایی پایلوت شده و براساس فیدبک های ارائه شده در این مطالعه پایلوت، استانداردهای زیرمجموعه (SUBSTANDARDS) و قابل اندازه گیری تعریف شده اند.

این استانداردها به شرح زیر می باشند:

استاندارد1: بیمارستان باید یک سیاست مکتوب ارتقاء سلامت داشته باشد. این سیاست می بایست تمامی خدمات بیمارستانی را شامل شده و به بهبود برونداد سلامت منجر شود. ایضا این سیاست می بایست بیماران، خانواده و اطرافیان بیماران وکارکنان را نیز لحاظ نموده باشد.

استاندارد2: بیمارستان متعهد میشود تا نیازهای ارتقاء سلامت بیماران ، خدمات پیشگیری و خدمات احیا و بازتوانی را تامین نموده و انها را ارزیابی کند.

استاندارد3: بیمارستان باید اطلاعات کافی آموزشی در زمینه فاکتورهای اصلی منجر به بیماری بیماران و یا وضعیت سلامت ایشان و مداخلات ارتقاء دهنده سلامت را در اختیار بیماران قرار دهد.

استاندارد4: مدیریت بیمارستان باید مسئولیت تبدیل بیمارستان به یک محیط سالم کاری را بپذیرد.

استاندارد 5: بیمارستان باید از طریق یک رویکرد برنامه ریزی شده نسبت به تداوم کار و همکاری با سایر بخش هاو موسسات سلامت  کوشش نماید.

·       تذکر مهم: هدف سازمان جهانی بهداشت این نیست که فعالیت های بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت را ارزیابی (EXTERNAL EVALUATION) کند، بلکه هدف این است تا بیمارستان ها تشویق شوند تا از یک ابزار خودارزیابی برای بهبود فعالیت های ارتقاء سلامت استفاده کنند.

درادامه به ذکر جزییات استاندارد های 5 گانه پرداخته می شود:

استاندارد1: وجود سیاست مکتوب ارتقاء سلامت

هدف: توصیف چارچوب فعالیت های بیمارستان در زمینه ارتقاء سلامت بعنوان بخشی غیر منفک از سیستم ارتقاء کیفیت بیمارستانی

 

استانداردهای زیر مجموعه استاندارد1:

1-1بیمارستان باید مسئولیت های مختلف اجرا، ارزیابی و بازنگری دوره ای سیاست ارتقاء سلامت  را مشخص کند.

1-2 بیمارستان باید منابع را جهت اجرا، ارزیابی و بازنگری دوره ای سیاست  ارتقاء سلامت را مشخص کند.

1-3 کارکنان باید از سیاست های ارتقاء سلامت بیمارستان آگاه باشند و کارکنان جدید نیز از ان اگاهی یابند.

1-4بیمارستان باید دسترسی به روند جمع اوری و ارزشیابی داده ها را جهت پایش کیفیت فعالیت های ارتقاء سلامت تضمین کند.

1-5 بیمارستان باید توانایی کارکنان برای اجرای فعالیت های ارتقاء سلامت را تضمین کند و درصورت نیاز به توانایی های بیشتر ، انرا تضمین نماید.

 

1-6 بیمارستان باید فراهمی زیرساخت های ضروری جهت اجرای فعالیت های ارتقاء سلامت شامل: منابع، فضا ، تجهیزات و... را تضمین نماید.

استاندارد2: ارزیابی نیازهای بیماران

هدف: حمایت از درمان، بهبود ، پیش اگهی و ارتقاء سلامت بیماران

استانداردهای زیر مجموعه استاندارد2:

1-2 بیمارستان باید فراهمی اقدامات لازم جهت نیازهای ارتقاء سلامت کلیه بیماران را تضمین نماید.

2-2بیمارستان باید فراهمی اقدامات لازم جهت نیازهای تشخیصی اختصاصی بیماران را تضمن نماید.

2-3 ارزیابی نیازهای ارتقاء سلامت بیماران می بایست دراولین تماس بابیماردردرون بیمارستان انجام شود.

2-4 ارزیابی نیازیهای بیماران باید با آگاهی از پیشنیه فرهنگی اجتماعی  و.. بیماران و حساسیت های خاص در این زمینه ها انجام شود

2-5 اطلاعات معتبر ارائه شده توسط سایر بخش ها و موسسات خدمات سلامت می بایست براساس نیاز بیماران به انها ارائه شود.

استاندارد3: اطلاعات بیماران و مداخلات

هدف: تضمین آگاهی بیماران از فعالیت های برنامه ریزی شده و داشتن مشارکت فعال و توانمند در فعالیت های برنامه ریزی شده

استانداردهای زیرمجموعه استاندارد3:

3-1 بیماران میبایست از فاکتورهای تاثیرگذار برسلامتشان اگاه بوده و فعالیت های مرتبط با ارتقاء سلامت بیماران با همکاری و موافقت ایشان انجام شود.

3-2 بیماران میبایست اطلاعات قابل فهم و شفاف در خصوص شرایط واقعی بیماری خود، نحوه درمان و مراقبت و فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامت خود را دریافت کنند.

3-3 بیمارستان باید تضمین نماید که فعالیت های ارتقاء سلامت براساس ارزیابی نیازهای بیماران مختلف بطور منظم به همه انها ارائه می شود.

3-4 بیمارستان باید اطلاعات ارائه شده به بیماران و سایر فعالیت های ارتقاء سلامت را مستند نموده و مورد ارزیابی قرار دهد.

3-5 بیمارستان باید تضمین نماید که همه بیماران و کارکنان و بازدیدکنندگان به اطلاعات عمومی درخصوص عوامل تاثیرگذار برسلامت دسترسی دارند.

استاندارد4: ارتقاء بیمارستان به یک محیط سالم کاری

هدف: حمایت از ایجاد یک محیط سالم و امن شغلی برای کارکنان و حمایت از فعالیتهای ارتقاء سلامت برای کارکنان

استانداردهای زیرمجموعه استاندارد4:

1-4 بیمارستان باید یک استراتژی جامع منابع انسانی اجرانموده که در ان همه کارکنان در زمینه مهارتهای ارتقاء سلامت آموزش ببینند.

2-4 بیمارستان باید یک سیاست محیط کاری سالم وامن را به منظور ارتقاء سلامت کارکنان ایجاد واجرا نماید.

3-4 بیمارستان باید از کارکنان در تصمیم گیری های مرتبط با محیط کاری اشان نظر خواهی نموده و انها را در اینگونه تصمیم گیری ها دخیل نماید.

4-4 بیمارستان باید اگاهی کارکنان از موضوعات مرتبط با سلامت را تضمین نموده و انرا تداوم بخشد.

 استاندارد5: همکاری با سایر بخش های مرتبط با سلامت

هدف: تضمین همکاری با سایر ارائه دهندگان خدمات سلامت به منظور تلفیق بهینه فعالیت های ارتقاء سلامت در خط سیر بالینی بیماران

استانداردهای زیرمجموعه استاندارد5:

5-1 بیمارستان باید تضمین نماید که فعالیت های ارتقاء سلامت در پیش گرفته با برنامه های سلامت موجود هماهنگ هستند.

5-2 بیمارستان باید سایر بخش های ارائه دهنده خدمات سلامت(شامل بخش خصوصی و...) را شناسائی کرده و با انها همکاری نماید.

5-3 بیمارستان باید تضمین نماید که فعالیت ها و اقدامات پس از ترخیص بیماران نیز درطول پس از دوره بستری در بیمارستان انجام می شود.

5-4 بیمارستان باید تضمین نماید که مدارک واطلاعات بیماران جهت فالو آپ و...در اختیار سایر بخش های مرتبط با مراقبت بیمار قرار خواهد گرفت.

 ترجمه و تلخیص: دکتر محمد علی سیف ربیعی  متخصص پزشکی اجتماعی و  مدیر کلینیک طب پیشگیری و ارتقاء سلامت مرکز اموزشی درمانی قلب و عروق فرشچیان همدان

اردیبهشت ماه 95 

 

 

 

 

 

 

آدرس


آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان

تلفن: 49- 38381740 - 081               نمابر: 38381686                ایمیل:hcvc@umsha.ac.ir

کدپستی : 6517839131

شعار سال 1399: « جهش تولید »

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان می باشد.