«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

  • اولین جلسه هسته پژوهشی بیمارستان قلب فرشچیان در تاریخ  29 آبان  برگزار شد:

جلسه مشورتی بین اعضای هسته پژوهشی بیمارستان با حضور محترم مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر خزایی و دبیر کمیته تحقیقات بالینی دانشگاه سرکار خانم دکتر میرمعینی انجام شد.

  

 

 

 

 

  •  دومین جلسه  هسته پژوهش مرکز در تاریخ 8 بهمن با تصویب دو طرح تحقیقاتی  توسط اعضای این کمیته برگزار شد.

 

  •   سومین جلسه  هسته پژوهش مرکز در تاریخ 3 تیر با تصویب یک طرح تحقیقاتی  توسط اعضای این کمیته برگزار شد.

 

چهارمین جلسه هسته پژوهشی بیماریهای قلب و عروق در تاریخ 22 تیر 1402 تشکیل شد در این جلسه ثبت داده مربوط به عمل جراحی قلب باز در بیمارستان قلب و عروق فرشچیان  مورد موافقت اعضا قرارگرفت.

 

 

 

 

 

طراحی پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام