«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

اعضای شورای پژوهشی بیمارستان قلب فرشچیان

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

سمت در کمیته

۱

دکتر امیر حسین یزدی

رئیس بیمارستان/مسئول فنی

رئیس کمیته

۲

علیرضا جمالی

مدیریت بیمارستان

عضو کمیته

۳

دکتر زهرا شقاقی

معاون پژوهشی

دبیر کمیته

۴

دکتر حسین محجوب

عضو محترم هیئت گروه آمار زیستی

عضو کمیته

5

دکتر فرناز فریبا

مدیر گروه قلب دانشگاه

عضو کمیته

 6

دکتر لیلا نجم افشار

معاون درمان

عضو کمیته

۷

دکتر سید کمال الدین هادئی

رئیس بخش و مسئول فنی واحد تصویربرداری

عضو کمیته

۸

دکتر آزاده مزینی

قائم مقام مسئول فنی در زمینه ایمنی بیمار

عضو کمیته

۹

دکتر نکیسا خوانساری

معاون آموزشی/قائم مقام مسئول فنی

عضو کمیته

۱۰

دکتر مریم الوندی

مسئول فنی بخش پزشکی هسته ای

عضو کمیته

۱۱

دکتر علیرضا راستگو حقی

مسئول فنی آزمایشگاه

عضو کمیته

۱۲

دکتر سید کیانوش حسینی

اینترونشنیست/متخصص قلب

عضو کمیته

۱۳

دکتر محمد علی سیف ربیعی

رئیس مرکز طب پیشگیری و ارتقا سلامت

عضو کمیته

۱۴

دکتر زهرا صنائی

رئیس مرکز طب پیشگیری و ارتقا سلامت

عضو کمیته

۱۵

دکتر مسعود تربیت

ICU۲ رئیس بخش

عضو کمیته

۱۶

لیلا ذبیحیان

مدیر خدمات پرستاری

عضو کمیته

۱۸

فریبا عباسی

کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار

عضو کمیته

۱۹

مهناز علیزاده

کارشناس  واحد تحقیقات بالینی

عضو و مسئول دبیرخانه کمیته

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام