«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

لیست اعضای هیئت علمی بیمارستان قلب فرشچیان

 

درجه علمی

تخصص

نام و نام خانوادگی

ردیف

استادیار

فوق تخصص جراحی قلب

دکتر بابک منافی

دانشیار

متخصص قلب و عروق

دکتر سید کیانوش حسینی

دانشیار

متخصص قلب و عروق

دکتر فرناز فریبا

دانشیار

متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی مرادی

 4

دانشیار

متخصص قلب و عروق

دکترامیرحسین یزدی

 5

استادیار

متخصص قلب و عروق

دکترآزاده مزینی منفرد

 6

استادیار

متخصص قلب و عروق

دکتر نکیسا خوانساری

 7

استادیار

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد مهدی منجم

 8

استادیار

متخصص قلب و عروق

دکتر لیلا نجم افشار

 9

استادیار

متخصص پزشکی اجتماعی

دکترزهراصنائی

 10

دانشیار

متخصص پزشکی اجتماعی

دکترمحمد علی سیف ربیعی

 11

استادیار

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر لعبت مجیدی

 12

استادیار

رادیولوژی

دکتر کمال الدین هادئی

 13

دانشیار

پزشکی هسته ای

دکترمریم الوندی

 14

استادیار

داروسازی هسته‌ای

دکتر زهرا شقاقی

 15

استادیار

پزشکی هسته ای

دکتر ریحانه احمدی

 16

استادیار

پاتولوژی

دکتر خدیجه عسگری

 17

دانشیار

متخصص بیهوشی

دکتر محمد حسین بخشایی

 18

دانشیار

متخصص بیهوشی

دکتر مسعود تربیت

 19

دانشیار

متخصص بیهوشی

دکتر مریم داودی

 20

استادیار

متخصص بیهوشی

دکترافشین فراهانچی

 21

استادیار

متخصص بیهوشی

دکتر احمدرضا سلیم بهرامی

 22

دانشیار

داروساز بالینی

دکتر مریم مهرپویا

 23

 

طراحی سایت توسط پرتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام