«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

به منظور رفاه حال شما بیمار گرامی مراحل اداری دریافت و تایید مدارک پزشکی شما به صورت الکترونیک برنامه ریزی شده و به منظور رعایت محرمانگی اطلاعات پزشکی شما ، فقط تحویل مدارک به صورت حضوری و صرفا به شخص بیمار و یا اعضا درجه یک خانواده مقدور می باشد.
لازم به ذکر است اطلاع رسانی در خصوص زمان تحویل مدارک از طریق پیامک می شود
اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام