«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

در راستای سیاست گذاری‌های کشور در جهت ارتقا کمی و کیفی تحقیقات بالینی در بیمارستانها با هدف ایجاد تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در اتخاذ شیوه های درمانی ,مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان اکباتان از تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۰ با سرپرستی خانم دکتر مریم داوودی شروع به فعالیت نمود با آغاز به کار این مرکز جلسات شورای پژوهشی با هدف طرح و بررسی پروپوزال های ارائه شده به واحد تحقیقات بیمارستان و همچنین بررسی راهکارهای بهبود کمی و کیفی تحقییقات بالینی در مرکز و افزایش سطح مشارکت پزشکان شاغل در مرکز در حیطه تحقیقات بالینی برگزار گردید.در این مدت این مرکز موفق شد با جلب همکاری اعضاء محترم هیات علمی و داشتن بسترهای مناسب در زمینه تحقیقات قلب و عروق و تشکیل شورای پژوهشی متشکل از اساتید محترم هیات علمی و مسئولین بیمارستان ,پزشکان عمومی شاغل در مرکز گامهای موثری را در جهت فعالیتهای پژوهشی بردارد . با توجه به امکانات فیزیکی و بسترهای مناسب جهت فعالیتهای پژوهشی با پیگیریها و تلاشهای مستمر مسئولین و کارکنان و معاونت محترم تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ موفق به اخذ مجوز از وزارت متبوع شده وتوانست به طور رسمی فعالیتهای خود را از تاریخ ۱۳۹۳/۸ آغاز نماید .در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲ با تغییر نام واحد به واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق فرشچیان موافقت گردید و براساس آن وابستگی سازمانی واحد نیز تغییر یافت. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قلب فرشچیان در طبقه سوم بیمارستان و در مجاورت واحد کتابخانه و آموزش قرار دارد.

طراحی پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام