«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

معرفی مرکز:

مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان قلب فرشچیان به عنوان سانتر قلب در غرب کشور در سال 1401تاسیس گردید. این مرکز با بکارگیری نیروهای متخصص ومجرب جهت ارتقاء سطح کیفی سلامت جامعه وگسترش مرزهای دانش با تکیه بر نوآوری وتوسعه گام بر میدارد.مرکز تحقیقات قلب و عروق با فراهم نمودن امکانات  وتجهیزاتکافیجهتاعضائهیئتعلمیودانشجویان شرایط انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های وابسته را فراهم می آورد.

.

 

پورتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام