«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

کارشناس مرکز تحقیقات

خانم سارا زبرجدی

کارشناس ارشد آمارزیستی

پست سازمانی: کارشناس پژ‍وهشی

تلفن تماس: 38381737- 081

نشانی پست الکترونیک: s.zebarjadi65@gmail.com

لینک گوگل اسکالر

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام