«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

کارشناس واحد:

 

 

مهناز علیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 آدرس الکترونیکی: mm.alizadeh7263@gmail.com

تلفن تماس: ۳۸۳۸۱۷۳۷-۰۸۱

 

فاطمه خلوصی طاهر

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس الکترونیکی: f.kholoosi7798@gmail.com

تلفن تماس: ۳۸۳۸۱۷۳۷-۰۸۱

 

پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام