«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

دکتر امیر حسین یزدی

متخصص قلب و عروق

دکتر بابک فغفوریان

متخصص  قلب و عروق فلوشیپ الکتروفیزیولژی

دکتر بابک منافی 

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

رئيس بخش جراحي قلب و رئيس اتاق عمل

دکتر بهشاد نقش تبریزی 

متخصص قلب و عروق فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی

دکتر مسعود تربیت

متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

دکتر شهرام همایونفر 

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر فرزاد امامی

متخصص قلب و عروق فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی

دکتر محمد علی سیف ربیعی

رئيس واحد طب پيشگيري و ارتقا سلامت

دکتر فرناز فریبا

متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی مرادی 

متخصص قلب و عروق فلوشیپ

الکترو فیزیو لژی

دکتر مهدی رضوانجو

متخصص قلب و عروق 

دکتر آزاده  مزینی 

متخصص قلب و عروق 

       

دكتر رضا صفي آريان 

جراح و متخصص قلب و عروق

دكتر غلامرضا صفرپور

جراح و متخصص قلب و عروق

 

دكتر مريم الوندي

متخصص پزشكي هسته اي 

دكتر ليلا نجم افشار

متخصص قلب و عروق

دكتر نكيسا خوانساري 

متخصص قلب و عروق 

دكتر لعبت مجيدي

مسئول  بخش توانبخشي

دكتر محمدحسين بخشايي 

رئيس بخش بيهوشي و رئيس بخش ICU1


   

دكتر سيداحمدرضا سليم بهرامي

مسئول آموزش بخش بيهوشي قلب و فلوشیپ بیهوشی قلب

 

   

دکتر امیر حسین یزدی

متخصص قلب و عروق

دکتر بابک فغفوریان

متخصص  قلب و عروق فلوشیپ الکتروفیزیولژی

دکتر بابک منافی 

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

رئيس بخش جراحي قلب و رئيس اتاق عمل

دکتر بهشاد نقش تبریزی 

متخصص قلب و عروق فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی

دکتر مسعود تربیت

متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

دکتر شهرام همایونفر 

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر فرزاد امامی

متخصص قلب و عروق فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی

دکتر محمد علی سیف ربیعی

رئيس واحد طب پيشگيري و ارتقا سلامت

دکتر فرناز فریبا

متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی مرادی 

متخصص قلب و عروق فلوشیپ

الکترو فیزیو لژی

دکتر مهدی رضوانجو

متخصص قلب و عروق 

دکتر آزاده  مزینی 

متخصص قلب و عروق 

       

دكتر رضا صفي آريان 

جراح و متخصص قلب و عروق

دكتر غلامرضا صفرپور

جراح و متخصص قلب و عروق

 

دكتر مريم الوندي

متخصص پزشكي هسته اي 

دكتر ليلا نجم افشار

متخصص قلب و عروق

دكتر نكيسا خوانساري 

متخصص قلب و عروق 

دكتر لعبت مجيدي

مسئول  بخش توانبخشي

دكتر محمدحسين بخشايي 

رئيس بخش بيهوشي و رئيس بخش ICU1


   

دكتر سيداحمدرضا سليم بهرامي

مسئول آموزش بخش بيهوشي قلب و فلوشیپ بیهوشی قلب

 

   

دکتر سید کیانوش حسینی

دکتر سید کیانوش حسینی

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام