«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات شهروندگرامی خواهشمنداست بااعلام میزان رضایت خود ازهریک ازمحورهای ارائه شده دراین پرسشنامه ، مارا در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
پرسش
مقدار
niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام