مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان
مدیریت

مدیر بیمارستان:مهندس محمد باقری

وضعیت استخدامی : کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
سوابق تحصیلی
کاردان بیهوشی 1373-1375
کارشناسی پرستاری 1377
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی -استراتژیک

MPHمدیریت بحران

سوابق اجرایی
عضو اولین دوره هیات مدیره سازمان نظام پرستاری همدان
مسئول اتاق عمل جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب اکباتان از سال 1386 تا 1390
عضو هیات امنای مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب اکباتان از سال 1390 تا 1393
مدیرمرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب اکباتان از سال 1390 تا 1393
مدیر مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان از سال 1392 تاکنون

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/27
تعداد بازدید:
64
Powered by DorsaPortal