«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

گام شماره 1
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان- معاونت غذا و دارو فرم ثبت و بررسی خطاهای دارویی (Medication Error)
«راهنمای تکمیل فرم» پس از مشاهده هرگونه خطای دارویی، سریعاً این فرم تکمیل شده و به معاونت غذا و دارو دانشگاه یا نماینده ADR بیمارستان ارسال شود. تا پس از بررسی آن از بروز موارد مشابه در مراکز درمانی پیشگیری نماییم. ذکر موارد ستاره دار الزامی بوده و پرکردن بقیه قسمت ها اختیاری می باشد. بدون شک همکاری شما در ارزیابی و عملکرد مرکز درمانی مربوطه و نیز پیشگیری از بروز حوادث مشابه تاثیرگذار خواهد بود و هیچ گونه عواقب حقوقی یا مسئولیتی برای شما در آینده ایجاد نخواهد کرد.
گام شماره 2
لطفا پس از مشاهده هر گونه خطا، سریعا این فرم را تکمیل نمایید تا پس از بررسی آن از بروز موارد مشابه در بیمارستان پیشگیری نماییم. بدون شک همکاری شما در پیشگیری از بروز حوادث مشابه تاثیر گذار خواهد بود. (کلیه خطاهای دارویی در فرم پشت صفحه ثبت گردد و علاوه بر ارائه به واحد ایمنی بیمار، به نماینده ADR بیمارستان نیز ارائه گردد.)
طراحی سایت توسط پرتال هوشمند نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام