«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

اهداف کمیته:
تلاش جهت توسعه پژوهش‌های کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بیمارستان‌ها و اعضا هیئت علمی در بیمارستان‌های آموزشی-

درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان‌ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت

علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی تشکیل می‌شوند. در این مرکز کمیته ساماندهی پژوهش یا هدف ارتقا سطح تحقیقات کمی و کیفی تشکیل گردیده است و جلسات به طور

منظم برگزار می گردد. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فرشچیان از تاریخ 20/9/93 در این بیمارستان راه اندازی گردیده است.

هدف کلی:

 ایجاد و ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب همکاران به خصوص پزشکان و پرسنل بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی، کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و

گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران.

اهداف پژوهشی پیش بینی شده:

        توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش

        تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی

        ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های بالینی

        توانمندسازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی بیمارستان در تحقیقات بالینی

        ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در امر تحقیق و پژوهش

        انجام پژوهش هایی در زمینه بیماری های زنان و کودکان با همکاری سایر مراکز

        بحث و بررسی پروپوزال های دستیاران توسط شورای پژوهشی و ارتقاء علمی پایان نامه های دانشجویان و دستیاران

        فراهم ساختن امکانات مشاوره برای اساتید، مربیان و دانشجویان در زمینه های طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل مطالعات بالینی به منظور افزایش کیفیت و مناسب بودن طرح های پیشنهادی

        انعکاس تحقیقات در راستای بهبود وضعیت بهداشت

        هدایت و راهنمایی دانشجویان در انتخاب و نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی به منظور پرهیز از فعالیت های تکراری

        تلاش جهت در اختیار قرار دادن منابع تحقیقی مورد استفاده در پژوهش های بالینی کاربردی

        برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع، اخلاق پژوهشی و ...

        نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

        بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه


هدف کلی:
به طور کلی هدف از برگزاری کمیته ها را میتوان در موارد ذیل جمع بندی نمود:

        این کمیته به هدف تقویت عملکرد و رفع مشکلات و معضلات طرح های تحقیقاتی تشکیل می‌گردد و در مواردی فعالیت می‌نمایند که همکاری چند جانبه گروه‌ها و بخش‌های مختلف بیمارستانی را فراهم آورد

       توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت‌های پژوهشی 
اهداف اختصاصی:

        تشویق و ترغیب پژوهش های بالینی در بیمارستان

        فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

        توانمندسازی اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان

        بستر سازی و تأمین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

        نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

        تلاش در جهت ادغام فعالیتهای پژوهشی در آموزش و درمان

        بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی که تابع موازین اخلاقی مورد تأیید کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی همدان می‌باشد

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام