«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

ریاست مرکز تحقیقات قلب و عروق

دکتر امیرحسین یزدی

 عضو هیئت علمی گروه قلب و عروق

نشانی پست الکترونیک:   a.h.yazdi89@gmail.com

لینک سامانه علم سنجی 

CV

تلفن تماس: 38381720-081

آدرس: همدان - بلوار شهید فهمیده –بیمارستان قلب و عروق فرشچیان - مرکز تحقیقات قلب

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام