«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

 

ردیف

 عنوان

نوع طرح

شخص ارائه دهنده

تاریخ بررسی

1

  بررسی رادیوتریسرها جهت تشخیص بیماری آلزایمر به روش اسکن هسته ای : PET, SPECT, PET/SPECT مروری نظام مند

طرح هیئت علمی

مریم الوندی

1402/3/30

2

بررسی فراوانی آسیب ها و اختلالات اسکلتی-عضلانی و تاثیر مداخلات ارگونومیکی بر کاهش درد در بین پرستاران بیمارستان قلب و عروق فرشچیان در سال 1402

طرح کارمندی

علیرضا جمالی

1403/1/26

3

بررسی فراوانی آسیب ها و اختلالات اسکلتی-عضلانی و تاثیر مداخلات ارگونومیکی بر کاهش درد در بین کارکنان بخش خدماتی بیمارستان قلب و عروق فرشچیان در سال 1402

طرح کارمندی

علیرضا جمالی

1403/1/26

4

بررسی فراوانی آسیب ها و اختلالات اسکلتی-عضلانی و تاثیر مداخلات ارگونومیکی بر کاهش درد در بین پزشکان بیمارستان قلب و عروق فرشچیان در سال 1402

طرح کارمندی

علیرضا جمالی

1403/1/26

5

بررسی فراوانی آسیب ها و اختلالات اسکلتی-عضلانی و تاثیر مداخلات ارگونومیکی بر کاهش درد در بین کارکنان بخش اداری بیمارستان قلب و عروق فرشچیان در سال 1402

طرح کارمندی

علیرضا جمالی

1403/1/26

6

بررسی تاثیرداروی امپا گلیفوزین بر یافته های بالینی، اکوکاردیوگرافیک و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی مراجعه کننده به بیمارستان قلب فرشچیان در سال 1402

طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

سید کیانوش حسینی

1402/04/03 - 1402/04/03

7

آنالیز بقاء بیمارانی که در بیمارستانهای همدان، تحت عمل پیوند بای پس عروق کرونر قرار گرفته اند

طرح کارمندی

نرگس محمدی پارسا

1401/09/03 - 1402/01/15

8

بررسی اثر بخشی آموزش خود مراقبتی بر آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان قلب فرشچیان در سال1402

طرح کارمندی

نسترن سلطان آبادی

1401/12/16 - 1401/12/20

9

تأثیر توانبخشی قلبی بر بهبود شاخصهای روانی SCL90 بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان قلب فرشچیان همدان سال1399.

طرح کارمندی

سمیرا یدالهی فر

1401/05/23 - 1401/06/03

10

بررسی و مقایسه میزان بهبود وضعیت بالینی متعاقب یک دوره بازتوانی ورزشی در بیماران قلبی پس از آنژیوپلاستی شریان کرونر راست و شریان نزولی قدامی چپ

طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

امیرحسین یزدی

1401/04/06 - 1401/04/06

11

تاثیر 8 هفته تمرین هوازی اینتروال با شدت بالا (میان مدت و کوتاه مدت) بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز و عملکرد شناختی بیماران قلبی پس از عمل بای پس عروق کرونری

طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

لعبت مجیدی

1401/03/12 -1401/3/16

12

مقایسه اثر یک دوره هشت هفته ای بازتوانی با تمرین ورزشی اینتروال شدید میان مدت و کوتاه مدت بر بهبود وضعیت بالینی بیماران قلبی پس از عمل بای پس عروق کرونر: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی

طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

لعبت مجیدی

1401/03/12 -1401/3/16

قدرت گرفته با پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام