«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

  چشم انداز:  

 مرکز تحقیقات قلب سالم بر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی

و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزو مراکز تحقیقات مطرح همتراز خود درسطح کشور در پنج سال آینده باشد و بتواند موفق به اخذ موافقت اصولی و قطعی شود. 

 

    اهداف کلی:

1-   مشارکت فعال در امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و هدایت پایان نامه های رزیدنتی و دکترای عمومی در راستای اولویتهای تحقیقاتی مرکز

2-     ارزیابی، هدایت و اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی مبتنی بر اولویتهای پژوهشی

3-     برقراری ارتباط و همکاری با مراکز پژوهشی و مجامع علمی داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات

       دولت جمهوری اسلامی ایران

 

 

اهداف اختصاصی:  

1-     نیاز سنجی و مشارکت در تعیین اولویتهای پژوهشی

2-     انتخاب عناوین پایان نامه و طرح تحقیقاتی در راستای لاین تحقیقاتی اساتید عضو مرکز تحقیقات

3-     تصویب طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

4-     سازمان دهی و اجرای طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها و مقالات

5-     تصویب و اجرای طرح پژوهشی مشترک با سازمان های خارج از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

6-      انجام کارهای پژوهشی بنیادی به صورت مشترک در خصوص علوم پایه

7-     برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات

 

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام